Trin Gwallt a Therapi Harddwch

MAE ASTUDIO TRIN GWALLT A THERAPI HARDDWCH CITY & GUILDS YNG NGHOLEG CEREDIGION YN RHOI’R CYFLE I FYFYRWYR ENNILL CYMWYSTERAU GWERTHFAWR I’W GALLUOGI I WEITHIO  YN Y DIWYDIANT TRIN GWALLT A HARDDWCH. BYDD MYFYRWYR YN ENNILL PROFIAD YMARFEROL YN EIN SALON MASNACHOL, ACADEMI STEIL. BYDD MYFYRWYR HEFYD YN ASTUDIO THEORI A SGILIAU HANFODOL.

Mae’r ardaloedd Trin Gwallt a Therapi Harddwch yn cynnig amgylchedd broffesiynnol lle gall cwsmeriaid ymlacio wrth i fyfyrwyr gynnal amrywiaeth o driniaethau a gwasanaethau o dan ofal ein staff profiadol. Wedi cwblhau’r cyrsiau yn llwyddiannus, gall gyrfaeodd posib gynnwys gweithio mewn Salon, Gwestai, Spa, Llongau, Teledu, Theatr a Hunan Gyflogaeth.

Ceir rhestr llawn o wasanaethau a phrisiau ar wefan y salon, os hoffech drefnu apwyntiad yn Academi Steil, cysylltwch â Derbynfa’r Salon ar 01239 622300.

Trin Gwallt a Therapi Harddwch