Cyfrifiadura Eilaidd – 17 Hydref 2018

Nod y digwyddiad hwn yw cefnogi athrawon gyda datblygiad Cyfrifiadura yn eu hysgolion. Bwriedir y digwyddiad hwn ar gyfer athrawon cyfrifiadureg yn ysgolion uwchradd, (yn enwedig y rhai sy’n addysgu TGAU Cyfrifiadureg), ond mae ‘na groeso i unigolion eraill sydd â diddordeb i fynychu ac mae’n debygol y bydd o fudd iddynt.

Am fwy o wybodaeth ac am sut i gofrestri, ewch i https://bit.ly/2DseOoi.

Print Friendly, PDF & Email