Dwylo Dawnus – Diwrnod Agored

 

Mae’r Diwrnod Agored yn gyfle gwych i bobl o bob oedran i weld y coleg a thrafod cyrsiau gyda thiwtoriaid tra’n ystyried eu hopsiynau i’r dyfodol.

Mae croeso hefyd i oedolion fynychu’r digwyddiadau hyn, boed yn rhiant sydd â diddordeb yn addysg eu plant, athro sydd am weld pa adnoddau sydd gennym i’w cynnig neu oedolyn sydd a diddordeb mewn dysgu sgiliau newydd.

Fe gewch chi’r wybodaeth sydd angen arnoch am ein cyrsiau, arian a bywyd myfyrwyr yng Ngholeg Ceredigion.

Bydd pawb sy’n holi am gwrs yn y Diwrnod Agored yn cael cyfle i ennill Apple iPad Mini newydd sbon  – caiff enw un ymwelydd ei dynnu o het ddiwedd mis Gorffennaf 2017. Pob lwc!

RHOWCH GYNNIG AR:

Offer Pŵer

Llwybrydd CNC 

Animeiddio TG 

Ffordd Troelli 

Coginio flambé