‘Hack Jam’ Teuluol – 17 Hydref 2018

Nod yr ‘Hack Jam’ Teuluol hwn yw dod â ffrindiau, teuluoedd ac athrawon ynghyd i ddarganfod hwyl, cyffro a grym cyfrifiadureg, mewn noson ddifyr o ddatrys problemau mewn timau. Caiff cyfranogwyr gyfle i ddefnyddio: Minecraft, cyfrifiaduron Raspberry Pi, Micro:bits, Python a Scratch.

Am fwy o wybodaeth ac am sut i gofrestri, ewch i https://bit.ly/2xH57Me

Print Friendly, PDF & Email