Noson Agored – 20 Tachwedd 2018

Mae’r Noson Agored yn gyfle gwych i bobl o bob oedran i weld y coleg a thrafod cyrsiau gyda thiwtoriaid tra’n ystyried eu hopsiynau i’r dyfodol.

Mae croeso hefyd i oedolion fynychu’r digwyddiadau hyn, boed yn rhiant sydd â diddordeb yn addysg eu plant, athro sydd am weld pa adnoddau sydd gennym i’w cynnig neu oedolyn sydd a diddordeb mewn dysgu sgiliau newydd.

Fe gewch chi’r wybodaeth sydd angen arnoch am ein cyrsiau, arian a bywyd myfyrwyr yng Ngholeg Ceredigion.

Print Friendly, PDF & Email