DIOGELWCH TÂN

Ymwybyddiaeth Diogelwch Tân (Hanner diwrnod)

Ar gyfer sefydliadau neu fusnesau £250.00 a £5.00 y person. Ardystiwyd gan y coleg.
Hyfforddiant yn cynnwys: Asesu Risg Tân, Cyfrifoldebau cyflogwyr a gweithwyr, Peryglon a Risg Tân, Dulliau Diffodd Tân, Drysau ac Ardaloedd Rhwystro Tân , Llwybrau Dianc, Larymau Tân a Golau Argyfwng, Gwacâd, Rheoli Tân.

Dyfarniad Lefel 2 mewn Diogelwch Tân (un diwrnod) £80.00 y person

Mae’r cymhwyster hwn yn cynnig y wybodaeth i weithwyr i’w helpu i gyflawni dyletswyddau penodedig yng nghyswllt diogelwch tân a gweithdrefnau argyfwng yn y lle gwaith. Mae’n cynnwys peryglon tân a risg yn gysylltiedig a thân yn y lle gwaith, sut mae rheoli risg tân, rheolaeth diogelwch tân, rôl warden tân.

Asesu Risg Tân

Gall y coleg drefnu asesiad Risg Tân ar gyfer eich sefydliad ynghyd â hyfforddiant diffoddydd tân.

Cysylltwch a Sonia Dobson am fanylion pellach ac i drafod eich anghenion. Ebost:anne.harris@ceredigion.ac.uk Ffôn: 01970 639700 est 241

Print Friendly, PDF & Email