Diogelwch Bwyd

Mae’r rhan fwyaf o gyrsiau a deunyddiau ar gael yn ddwyieithog, cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

Nodwch os gwelwch yn dda y gallwn deilwra cyrsiau arbennig i weddu ar gyfer eich busnes / sefydliad am brisiau gostyngedig ac ar adeg o’ch dewis.

Os hoffech unrhyw wybodaeth bellach neu i gofrestru ar unrhyw rai o’r cyrsiau isod cysylltwch ag Anne Harris ar 01970 639700 est. 241 neu e-bostiwch: anne.harris@ceredigion.ac.uk

Dyfarniad Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd (1 diwrnod) £55

Ardystiedig gan y RSPH. Yn addas ar gyfer unrhyw un sy’n trin, storio, gwasanaethu, prosesu bwyd neu sy’n glanhau mannau paratoi bwyd.

  • 7 Mawrth 2019 (Aberystwyth)
  • 19 Mawrth 2019 (Aberteifi)
  • 2 Ebrill 2019 (Aberystwyth)
  • 7 Mai 2019 (Aberteifi)
  • 17 Mai 2019 (Aberystwyth)
  • 10 Mehefin 2019 (Aberteifi)
  • 4 Gorffennaf 2019 (Aberystwyth)

Dyfarniad Lefel 3 mewn Diogelwch Bwyd (Canolradd) (3 diwrnod) £250

Ardystiedig gan y RSPH, ar gyfer Cogyddion, Goruchwylwyr a Rheolwyr. Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â deddfwriaeth, rheoli, rheolaethau bwyd, a monitro a hyfforddi staff.

  • 28, 29, 30 Ionawr 2019 (Aberystwyth)
  • 20, 21, 22 Mai 2019 (Aberystwyth)

HACCP (2 diwrnod) £150

Ardystiedig gan y RSPH. System Rheoli Diogelwch Bwyd Dadansoddi Peryglon.

Dyddiadau ar gais.

Print Friendly, PDF & Email