Bwyd a Diod

Mae ffreutur ar y ddau gampws lle gall myfyrwyr, staff ac ymwelwyr brynu prydau bwyd, byrbrydau a diodydd. Mae seddi cyfforddus a pheiriannau gwerthu hefyd ar gael. Fel arfer, mae cig, pysgod, a bwyd llysieuol ar gael. Osoes gennych unrhyw anghenion dietegol arbennig, rhowch wybod i aelod o staff.

 

Bwyty Hyfforddi Maes y Parc

Mae’r coleg yn rhedeg Bwyty Hyfforddi ar Gampws Abertefi lle mae myfyrwyr Arlwyo yn cael cyfle i ymarfer eu sgiliau. Gellir archebu lle yn y bwyty neu dderbyn manylion y fwydlen drwy gysylltu â’r Dderbynfa ar 01239 612032.

Bwyty @Aberista

Mae’r coleg yn rhedeg Bwyty Hyfforddi ar Gampws Aberystwyth hefyd lle mae myfyrwyr Arlwyo yn cael cyfle i ymarfer eu sgiliau. Gellir archebu lle yn y bwyty neu dderbyn manylion y fwydlen drwy gysylltu â’r Dderbynfa ar 01970 639700.

Print Friendly, PDF & Email