Gwasanaethau Dysgu

Mae Coleg Ceredigion yn cynnig cefnogaeth dysgu ychwanegol trwy drefnu asesu, cefnogaeth tiwtorial fel unigolyn neu mewn grŵp, cefnogaeth yn y dosbarth, nodi anghenion arholiad arbennig a darparu offer arbennig. I sicrhau unrhyw un o’r rhain neu i drafod anghenion ychwanegol dylech gysylltu â’r Cyfarwyddwr Cwricwlwm a Dysgwyr ar unrhyw un o’r ddau gampws. Yn ogystal, mae Canolfannau Aadnoddau Dysgu yn cynnwys yr adnoddau diweddaraf wedi eu lleoli ar y ddau gampws i helpu myfyrwyr gyda’u haddysg. Mae Ymgynghorwyr Dysgu wrth law i helpu myfyrwyr a staff yn ôl y galw.

Print Friendly, PDF & Email