Coleg Dim Ysmygu

Er budd iechyd a lles ein myfyrwyr, mae Coleg Ceredigion yn goleg ‘dim ysmygu’. Nid yw ysmygu’n cael ei ganiatau o fewn ffiniau terfyn campysau’r coleg yn Aberystwyth ac Aberteifi. Mae’r coleg yn ceisio cefnogi pob myfyriwr sy’n dymuno rhoi’r gorau i ysmygu.

Print Friendly, PDF & Email