Cymorth Ariannol

Gally coleg roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi ynglŷn ag unrhyw grantiau neu lwfans sydd ar gael, a byddwn yn rhoi cyngor ar sut a phryd i wneud cais amdanynt. Mae’r rhan fwyaf o gymorth ariannol yn cael ei gyflenwi gan Gyllid Myfyrwyr Cymru, ac mae’r rheolau’n newid o flwyddyn i flwyddyn.

Mae’r rhan fwyaf o gymorth ariannol yn ddibynnol ar eich oedran a’r nifer o oriau yr ydych yn astudio yn y coleg. Gall hefyd gael ei effeithio gan astudiaethau diweddar, grantiau yr ydych eisoes wedi eu derbyn, eich cenedligrwydd a’ch incwm teuluol.

Cewch fwy o fanylion gan y Gweinyddwyr Cyswllt Myfyrywr, neu drwy edrych ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

 

Cronfa Ariannol wrth Gefn – Myfyrwyr 16 mlwydd oed a throsodd

Gall Cronfa Ariannol wrth Gefn y coleg gynnig cymorth i fyfyrwyr gyda chostau megis gofal plant, costau teithio eithriadol a chostau yn ymwneud â’r cwrs megis llyfrau, iwnifform a deunyddiau arbennig a ffioedd cofrestru. Mae’r Gronfa Ariannol wrth Gefn yn dibynnu ar brawf incwm yn seiliedig ar incwm teuluol. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

 

Print Friendly, PDF & Email