Cynghorwyr a Mentoriaid

Cynghorwyr

Mae cynghorwyr ar gael ar y ddau gampws. Gallwch wneud apwyntiad gydag aelod o’r staff Gwasanaethau Myfyrwyr. 

Mentoriaid

Mae Mentoriaid ar gael ar y ddau gampws i gynnig cefnogaeth bersonol a chyfarwyddyd ymarferol, ynghyd â chyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol a gweithgareddau eraill.