Cyngor Gyrfaoedd ac Addysg Uwch

.Mae Coleg Ceredigion yn cynnig y cyfle i bob myfyriwr, boed yn llawn neu’n rhan amser, i ddatblygu sgiliau a nodweddion personol trwy ei Raglen Addysg ac Arweiniad Gyrfaoedd dim ots beth yw eu diwylliant, eu gallu, eu rhyw neu eu cefndir cymdeithasol. Trwy’r polisi ein nod yw helpu pob myfyriwr i:

  • -ddarganfod cyfleoedd addysg, hyfforddiant a gyrfaoedd
  • -wneud dewisiadau am lwybrau gyrfaoedd
  • -weithredu eu cynllunio ac ymdopi â newid 

Mae Coleg Ceredigion wedi ennill Gwobr Ansawdd Gyrfa Cymru am ragoriaeth ac mae’n monitro ac yn gwerthuso effeithiolrwydd ei ddarpariaeth Addysg ac Arweiniad Gyrfaoedd yn gyson.

Caiff cyngor ac arweiniad gyrfaoedd ei gyflwyno mewn partneriaeth â Gyrfa Cymru.

Fel myfyriwr yn y coleg gallwch gael arweiniad gyrfaoedd trwy ei rhaglen astudiaeth. Mae Cynghorwyr Gyrfa Cymru yn ymweld â’r ddau gampws yn rheolaidd er mwyn darparu cyngor ac arweiniad i fyfyrwyr llawn amser a rhan amser o bob oedran. Mae system apwyntiadau hyblyg a chyfrinachol yn cael ei weithredu trwy gydol y flwyddyn academaidd.

Gall y cynghorwyr gyrfaoedd eich helpu i ddarganfod gwybodaeth am gyrsiau coleg a phrifysgol a’ch helpu gyda cheisiadau am swyddi neu gyrsiau hyfforddi. Byddwch hefyd yn cael cefnogaeth wrth greu CV, datganiadau personol a thechnegau cyfweliad. Bydd gan fyfyrwyr sydd angen ychydig o gefnogaeth ychwanegol y cyfle i gael cefnogaeth ychwanegol a Chyngor Gyrfaoedd arbenigol.

 

Am wybodaeth bellach cliciwch yma.

Print Friendly, PDF & Email