Lwfans Argraffu

Gofynnoch chi i ni edrych ar lwfans argraffu a’r posibilrwydd o amrywio rhain o grŵp i grŵp. Bydd hyn yn cael ei drafod yn y Pwyllgor Adnoddau, gyda’r gobaith o weithredu system wahanol o fis Medi 2013.

 

Eich coleg, eich llais, eich dewis,

Print Friendly, PDF & Email