Offer Newydd i’r Adran Adeiladwaith

Nodwyd gan fyfyrwyr Adeiladwaith yn Aberteifi bod angen rhai eitemau o offer newydd. Ers i chi wneud y sylwadau hyn, mae offer newydd wedi eu harchebu ac mae cynlluniau ar y gweill i edrych ar y gyllideb ar gyfer prynu driliau ychwanegol a batris ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf.

Print Friendly, PDF & Email