Pethau mae myfyrwyr yn dweud eu bod yn hoffi

  • Rwy’n hoffi’r Ganolfan Ddysgu. Mae’r staff yn hynod o gefnogol.
  • Cyfleusterau a lleoliad da.
  • Mae teithio i’r coleg wedi bod yn rhwydd iawn – rwy’n falch bod bws am ddim ar gael.
  • Rwy’n falch mod i’n cael fy nhrin fel oedolyn. Rwy’n gallu uniaethu gyda staff, ac mae hyn yn fy helpu i tra yn y coleg. Rwy’n teimlo’n fwy hyderus pan rwy’n cael fy nhrin fel oedolyn yn y coleg.
  • Mae’r awyrgylch yn y coleg yn hyfryd, diolch i’r staff a’r myfyrwyr.
  • Nid wyf wedi cael unrhyw drafferthion wrth chwilio am gymorth.  Does gen i ddim problemau o gwbl.
Print Friendly, PDF & Email