Tiwtoriaid Personol/Anogwyr Dysgu

Pennir Tiwtor Personol/Anogwr Dysgu i bob myfyriwr llawn amser. Mae sesiynau tiwtorial wedi eu hamserlennu ac yn canolbwyntio ar osod targedau a chynllunio gyrfa. Bydd Tiwtoriaid Personol/Anogwyr Dysgu yn cynghori myfyrwyr am bwysigrwydd prydlondeb a phresenoldeb ac yn esbonio sut y caiff cynnydd ei fonitro. Gallant hefyd gynnig cyngor cyffredinol am wasanaethau’r coleg ac am unrhyw broblemau neu ofidiau yn ymwneud â’r cwrs. Os bydd angen, gall Tiwtoriaid Personol/Anogwyr Dysgu gyfeirio myfyrwyr at gynghorwr arebnigol a all helpu gyda phroblemau neu ofidiau personol.

 

Print Friendly, PDF & Email