Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae

Bydd Diploma Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae yn rhoi’r sgiliau, y wybodaeth a’r ddealltwriaeth angenrheidiol i chi fod yn weithiwr chwarae ar Lefel 3 yn seiliedig ar y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol. Mae’r cwrs wedi’i gynllunio ar gyfer y bobl hynny sydd am weithio gyda phlant a phobl ifanc rhwng 4 a 16 oed mewn amrywiaeth eang o leoliadau megis: –

· Meysydd Chwarae Antur

· Canolfannau Chwaraeon

· Clybiau ar ôl Ysgol

· Clybiau Brecwast

· Clybiau Chwarae Gwyliau

·  Canolfannau Plant

·  Bysiau Chwarae Symudol

·  Cynlluniau Chwarae

Dyma’r cwrs delfrydol i unrhyw un sy’n mwynhau bod yn weithgar a chwarae gyda phlant. Fel gweithiwr chwarae cymwys, byddwch yn gyfrifol am gynllunio a chymryd rhan mewn gweithgareddau chwarae a hamdden. Byddwch hefyd yn cefnogi ac yn diogelu plant

Yn ogystal ag astudio gwahanol unedau, bydd angen i chi hefyd ymgymryd ag arsylwi uniongyrchol yn y gweithle, gan roi cyfle i chi roi eich gwybodaeth ar waith.

Mae cymorthdaliadau ar gael i ddysgwyr cyflogedig cymwys.

Am ragor o fanylion, cysylltwch â Luned Clarke ar 01970 639 700 neu anfonwch e-bost at jonesl@ceredigion.ac.uk

Print Friendly, PDF & Email