Parcio

Rhaid parcio ceir yn y meysydd parcio swyddogol ac nid ar y ffyrdd. Dylai myfyrwyr sydd yn berchen car roi rhif cofrestru a manylion y cerbyd i’r Dderbynfa wrth gofrestru er mwyn derbyn Trwydded Parcio i’w arddangos yn ffenestr y cerbyd. Cyfrifoldeb y perchennog fydd unrhyw gerbyd sy’n cael ei barcio ar dir y coleg ac ni fydd y coleg yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw ddifrod.

Print Friendly, PDF & Email