Prisiau Clir

Yn Aberteifi, gofynnoch i ni sicrhau bod prisiau’n cael eu dangos ar y Fwydlen ar y bwrdd du yn y Ffreutur i nodi pris pob pryd fel bod cwsmeriaid yn gwybod faint sydd angen talu cyn cyrraedd y man talu. Mae hyn yn digwydd erbyn hyn.

Print Friendly, PDF & Email