Trwyddedu gan gynnwys Goruchwylio Drysau a Gwarchod Diogelwch

Mae’r rhan fwyaf o gyrsiau a deunyddiau ar gael yn ddwyieithog, cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

Nodwch os gwelwch yn dda y gallwn deilwra cyrsiau arbennig i weddu ar gyfer eich busnes / sefydliad am brisiau gostyngedig ac ar adeg o’ch dewis.

Os hoffech unrhyw wybodaeth bellach neu i gofrestru ar unrhyw rai o’r cyrsiau isod cysylltwch ag Anne Harris ar 01970 639700 est. 241 neu e-bostiwch: anne.harris@ceredigion.ac.uk

Dyfarniad Lefel 2 BIIAB i Ddeiliaid Trwydded Bersonol – (1 diwrnod) £145 Cost yn cynnwys llyfr cwrs, hyfforddiant, ffi arholiad a chinio.

Wedi achredu gan BIIAB. Ei angen gan bawb sy’n dymuno cael trwydded bersonol neu drwydded safle yn ogystal â’r rhai hynny sydd am hyfforddiant i weithio yn y diwydiant trwyddedig/bariau/clybiau.

 • 1 Hydref 2018 (Aberystwyth)
 • 22 Hydref 2018 (Aberteifi)
 • 6 Tachwedd 2018 (Aberystwyth)
 • 12 Mawrth 2019 (Aberystwyth)
 • 21 Mawrth 2019 (Aberteifi)
 • 11 Ebrill 2019 (Aberystwyth)
 • 16 Mai 2019 (Aberteifi)
 • 4 Mehefin 2019 (Aberystwyth)
 • 8 Gorffennaf 2019 (Aberystwyth)

Dyfarniad Lefel 2 BIIAB i Oruchwylwyr Drws (4 diwrnod) £290

Cost yn cynnwys llyfr cwrs, hyfforddiant, ffi arholiad a chinio.

Wedi achredu gan BIIAB. Ei angen ar unrhyw un sy’n gweithio fel Goruchwyliwr Drws a bydd hefyd yn cynnwys gweithio fel gard Diogelwch.

Aberystwyth

 • 22, 23, 24, 25 Hydref 2018
 • 18, 19, 20, 21 Mawrth 2019
 • 17, 18, 19, 20 Mehefin 2019

Aberteifi

 • Ar gais

Dyfarniad BIIAB Lefel 2 mewn Gardio Diogelwch (3 diwrnod) £225

Cost yn cynnwys llyfr cwrs, hyfforddiant, ffi arholiad. Wedi achredu gan BIIAB. Ei angen gan bawb sy’n gweithio fel Swyddog Diogelwch.

Dyddiadau’r un peth a’r tri diwrnod cyntaf y dyddiadau cwrs Goruchwylwyr Drws a restrir uchod.

Cyrsiau Eraill Sydd ar Gael

Cwrs Hyfforddi Stiwardio /Trefnu Pobl Training Course: 2 noson neu hanner diwrnod y gost fydd £50 y person. Disgowntiau grŵp ar gael. Dyddiadau ar gais.

Dyfarniad BIIAB Lefel 1 Manwerthu Alcohol yn Gyfrifol ar gyfer Gweithwyr Bar:

Cwrs diwrnod, £75. Ar gael yn Aberystwyth neu yn Aberteifi.

Dyfarniad Lefel 2 BIIAB Ansawdd Cwrw a Seler:

Cwrs diwrnod, £75 ar gael yn Ffostrasol neu yn Aberystwyth.

Hefyd ar gael o dan gynllun ‘Sgiliau ar gyfer Diwydiant’ i alluogi staff i ddatblygu ac i sicrhau diwydrwydd dyladwy ar ran deiliaid trwydded. Cost £30.00.

 

Print Friendly, PDF & Email