College Video 2020
Croeso i Coleg Sir Gâr a Coleg Ceredigion
Ysbrydoli Dysgwyr
Cyflawni Potensial
Ennill Rhagoriaeth
PlayPlay

Ysbrydoli Dysgwyr.

Yn y Coleg hwn, rydym yn gweithio’n galed i sicrhau bod yr amser rydych yn ei dreulio gyda ni yn  gyffrous, yn hwyl ac yn fwyaf pwysig, yn darparu’r wybodaeth, cyfleoedd a sgiliau bywyd trosglwyddadwy i chi sy’n eich galluogi i symud ymlaen i lefelau dysgu uwch neu gyflogaeth.

Bywyd Myfyrwyr a cyfleusterau

Rhan Amser

Gydag ystod eang o gyrsiau rhan-amser i ddewis ohonynt, mae rhywbeth at ddant pawb.

Dysgu ar-lein

Mae Coleg Sir Gâr yn cynnig dros 2000 o gyrsiau trwy ddysgu ar-lein a dysgu cyfunol, y gellir cael mynediad i lawer ohonynt yn fyd-eang.

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Mae dîm cymorth pwrpasol i gefnogi dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol, anableddau ac anghenion meddygol . Cynllunnir yr holl gymorth i feithrin eich annibyniaeth.

Medi 25, 2023

Myfyrwraig chwaraeon yn llofnodi i dîm Merched Dinas Abertawe

Myfyrwraig chwaraeon yn llofnodi i dîm Merched Dinas Abertawe Mae myfyrwraig yng Ngholeg Ceredigion sy’n frwdfrydig dros bêl-droed wedi cael ei llofnodi gan dîm Merched Dinas Abertawe. Mae Kelsey Thomas,…
Medi 22, 2023

Darlithydd celf ar restr fer arddangosfa fawreddog y DU

Darlithydd celf ar restr fer arddangosfa fawreddog y DU Artist a darlithydd o Goleg Ceredigion wedi cyrraedd rhestr fer Gwobr Lluniadu Trinity Buoy Wharf 2023. Mae Brigitte Bailey, sy’n darlithio…
Medi 18, 2023

Enwi Darlithydd Arlwyo Coleg Ceredigion yn Ben-cogydd Ifanc gorau Cymru

Enwi Darlithydd Arlwyo Coleg Ceredigion yn Ben-cogydd Ifanc gorau Cymru Enwyd Sam Everton, darlithydd arlwyo Coleg Ceredigion, yn ‘Ben-cogydd Ifanc Gorau’ Cymru yn y gystadleuaeth Young Chef Young Waiter y…

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB