College Video 2020
Croeso i Coleg Sir Gâr a Coleg Ceredigion
Ysbrydoli Dysgwyr
Cyflawni Potensial
Ennill Rhagoriaeth
PlayPlay

Ysbrydoli Dysgwyr.

Yn y Coleg hwn, rydym yn gweithio’n galed i sicrhau bod yr amser rydych yn ei dreulio gyda ni yn  gyffrous, yn hwyl ac yn fwyaf pwysig, yn darparu’r wybodaeth, cyfleoedd a sgiliau bywyd trosglwyddadwy i chi sy’n eich galluogi i symud ymlaen i lefelau dysgu uwch neu gyflogaeth.

Bywyd Myfyrwyr a cyfleusterau

Rhan Amser

Gydag ystod eang o gyrsiau rhan-amser i ddewis ohonynt, mae rhywbeth at ddant pawb.

Dysgu ar-lein

Mae Coleg Sir Gâr yn cynnig dros 2000 o gyrsiau trwy ddysgu ar-lein a dysgu cyfunol, y gellir cael mynediad i lawer ohonynt yn fyd-eang.

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Mae dîm cymorth pwrpasol i gefnogi dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol, anableddau ac anghenion meddygol . Cynllunnir yr holl gymorth i feithrin eich annibyniaeth.

Hydref 06, 2023

Aelod staff yn dathlu 46 o flynyddoedd o wasanaeth ymroddedig yn y coleg

Aelod staff yn dathlu 46 o flynyddoedd o wasanaeth ymroddedig yn y coleg Mae Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion yn cydnabod a dathlu un o’i aelodau staff sydd wedi…
Hydref 05, 2023

Netherlands Students Embark on Educational Journey to Coleg Ceredigion (2)

Myfyrwyr yr Iseldiroedd yn Cychwyn ar Daith Addysgol i Goleg Ceredigion Mae myfyrwyr a staff o ROC Ter-Aa yn Helmond, Yr Iseldiroedd, sy’n arbenigo mewn Gwneud Dodrefn, Gwaith Saer, a…
Medi 25, 2023

Myfyrwraig chwaraeon yn llofnodi i dîm Merched Dinas Abertawe

Myfyrwraig chwaraeon yn llofnodi i dîm Merched Dinas Abertawe Mae myfyrwraig yng Ngholeg Ceredigion sy’n frwdfrydig dros bêl-droed wedi cael ei llofnodi gan dîm Merched Dinas Abertawe. Mae Kelsey Thomas,…

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB