Swyddi.

Croeso i dudalen Swyddi Coleg Ceredigion


Campws Aberystwyth

Cydlynydd Prosiect

Cyfnod Penodol am 12 Mis

Mae Bwrdd Cyfarwyddwyr Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion wedi ymrwymo i benodi'r staff gorau posibl sy'n cyflawni rhagoriaeth yn eu gwaith. Gan weithio i'r gwerthoedd a'r ymddygiadau sy'n tanategu cynllun strategol a busnes y sefydliad, mae'r Coleg yn ceisio staff sy'n arddangos creadigrwydd ac arloesedd yn eu gwaith tra'n gyrru eu perfformiad eu hunain, a pherfformiad eraill, i ddarparu'r profiad a'r gwasanaeth gorau posibl i ddysgwyr. 

Mae’r coleg yn dymuno penodi Cydlynydd Prosiect i gefnogi cyflwyno gweithdai ymarferol, mewn pedwar maes sector gwahanol, ar gyfer dysgwyr sydd dal heb weledigaeth neu ddyhead clir, nod prosiect Academi’r Dyfodol yw tanio brwdfrydedd dros ddysgu a dilyniant ymhlith y rhai nad oes ganddynt lwybr gyrfa clir mewn golwg.  

Bydd Cydlynydd Prosiect “Academi’r Dyfodol” yn gyfrifol am ddatblygu rhaglen o weithdai peilot a 'Sgyrsiau Ted' ac yn ymgysylltu â CFfI, y Gwasanaeth Ieuenctid, Canolfannau Cymunedol, Canolfan Byd Gwaith, Ysgolion Uwchradd, ac ati i godi ymwybyddiaeth a recriwtio cyfranogwyr ar gyfer y prosiect. Bydd y Cydlynydd hefyd yn gweithio gyda phartneriaid Cynnal y Cardi i gyflawni amcanion y prosiect a mwyafu deilliannau llwyddiannus.

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014 – 2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Dyddiad cau: Canol dydd, Dydd Llun 24 o Mehefin 2019


I wneud cais am swydd cwblhewch y Ffurflen Gais briodol a’i ebostio i
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu ei phostio i:

Adran Adnoddau Dynol
Coleg Ceredigion
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3BP


Manylion y SwyddGofynnir i unigolion sydd â’r sgiliau a’r cymwysterau priodol i
gyflwyno CV fel cais ar gyfer y meysydd canlynol:-

Modurol: Darlithwyr, Ymgynghorwyr Hyfforddi / Aseswyr

Arlwyo a Lletygarwch: Darlithwyr, Ymgynghorwyr Hyfforddi / Aseswyr

Gofal Plant: Darlithwyr, Ymgynghorwyr Hyfforddi / Aseswyr

Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Darlithwyr, Ymgynghorwyr Hyfforddi / Aseswyr

Celf a Dylunio: Darlithwyr, Ymgynghorwyr Hyfforddi / Aseswyr

Trin Gwallt: Darlithwyr, Ymgynghorwyr Hyfforddi / Aseswyr

Therapi Harddwch: Darlithwyr, Ymgynghorwyr Hyfforddi / Aseswyr

Diogelwch Bwyd: Darlithwyr, Hyfforddwyr

Cymorth Cyntaf: Darlithwyr, Hyfforddwyr

Iechyd a Diogelwch: Darlithwyr, Hyfforddwyr

Busnes a Gweinyddiaeth: Darlithwyr, Ymgynghorwyr Hyfforddi / Aseswyr

Cyfrifyddiaeth/Cadw llyfrau: Darlithwyr, Ymgynghorwyr Hyfforddi / Aseswyr

Technoleg Gwybodaeth: Darlithwyr, Ymgynghorwyr Hyfforddi / Aseswyr

Sgiliau Hanfodol – Cymhwyso Rhif/Cyfathrebu/Llythrennedd Digidol: Darlithwyr

Mae’r coleg yn bwriadu cadw manylion eich CV ar ffeil. Nid yw’r coleg
yn cydnabod ei fod wedi derbyn eich CV a bydd ond yn cysylltu ag
ymgeiswyr os bydd gwaith achlysurol ar gael o fewn y maes cwricwlwm.

Cyflwynwch eich CV fel cais gan nodi ar gyfer pa faes ydyw. Anfonwch
at: Yr Adran Adnodau Dynol, Coleg Ceredigion, Campws Aberystwyth,
Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BP.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

I wneud cais am swydd cwblhewch y Ffurflen Gais briodol a’i ebostio i
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu ei phostio i:

Adran Adnoddau Dynol
Coleg Ceredigion
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3BP