Enable Accessibility Bar

Lia Jones.

Mae Lia Jones wedi bod â diddordeb mewn harddwch erioed ac wedi iddi adael Ysgol Aberaeron ar ôl ei Safon Uwch, roedd yn methu penderfynu rhwng dilyn llwybr yn y diwydiant harddwch ac astudio am radd yn y celfyddydau perfformio.

Yn y diwedd, penderfynodd Lia wneud y ddau.  Ar ôl cwblhau ei gradd yn y celfyddydau perfformio ym Mhrifysgol Cymru; Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS), cofrestrodd Lia ar y cwrs therapi harddwch lefel 2 yng Ngholeg Ceredigion. 

Meddai Lia Jones: “Dewisais astudio yng Ngholeg Ceredigion oherwydd yr enw da sydd gan y coleg. 

“Clywais fod gan y coleg amgylchedd cartrefol iawn gyda’r Gymraeg yn amlwg iawn o fewn y dosbarth a thu allan iddo, rhywbeth a oedd yn bwysig i mi. 

“Yn ogystal clywais adborth neilltuol ynghylch yr adran harddwch a gwyddwn ar unwaith mai dyma oedd y lle i fi.”

Ar ôl cwblhau’r cwrs, dechreuodd Lia ei busnes ei hun o’r enw Pinco, gwasanaeth harddwch teithiol, yn cynnig amrywiol driniaethau a ddysgwyd ar ei chwrs.

A hithau’n parhau i adeiladu ei busnes, penderfynodd Lia ddychwelyd i’r coleg y flwyddyn wedyn i astudio cwrs therapi harddwch lefel tri, gan ddweud: “Trwy ddychwelyd i’r coleg roeddwn yn gallu cynnig mwy o driniaethau i’m cleientiaid ac ar ôl cwblhau’r cwrs rwyf bellach yn therapydd harddwch cymwysedig.”

Wrth i’r busnes barhau i dyfu, agorodd Lia salon harddwch fach yn ei hystafell haul, ond fe wnaeth barhau i ymweld â’i chleientiaid oedrannus ac anabl.  Ond cyn pen llawer o amser tyfodd y busnes yn rhy fawr i’r ystafell haul ac mae Lia nawr yn y broses o adeiladu ei salon ei hun. 

Ychwanegodd Lia: “Mae’n amser cyffrous i mi gyda Pinco a’r salon newydd yn cael ei adeiladu ac rwy’n ddiolchgar i Goleg Ceredigion am bopeth maen nhw wedi’i wneud.  

“Mae’r coleg wedi rhoi’r sgiliau a’r hyder i mi roedd eu hangen i ddechrau fy musnes fy hun a mwynheais i fy amser yn y coleg a’r cyfle i ddysgu’r sgiliau hyn oddi wrth diwtoriaid anhygoel a oedd bob amser yn barod i helpu. Hefyd roedd cael y cyfle i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg, a hyn oll ar fy stepen ddrws, yn amhrisiadwy."

“Roeddwn bob amser yn hoffi’r syniad o fod yn fos ar fy hun ac mae Coleg Ceredigion wedi rhoi’r cyfle hwnnw i mi.”

Lia Jones
The College of Choice
Get in Touch

Graig Campus
Sandy Road
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.