Dyfarniad Lefel 2 mewn Cymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl - Ystafell Ddosbarth Rithwir


A fyddai cymhwyster i ddeall Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl yn helpu'ch gyrfa? 

Efallai y bydd gennych hawl i gael cyllid i dalu am y cwrs 3 awr hwn, a gyflwynir ar-lein. 

Byddwch yn dysgu sut i adnabod ystod o gyflyrau iechyd meddwl, sut i ddechrau sgwrs gefnogol a phryd a sut i gyfeirio person at y gweithiwr proffesiynol priodol.

Cipolwg

Hyd y Cwrs

Dyddiad Dechrau
Cwrs 3 awr – 9.30pm – 12.30pm
22/02/2021
23/03/2021
26/04/2021

Geirda Dysgwr

"Mwynheais wneud y cwrs yn fawr iawn, roedd yn hawdd i'w ddilyn a rhoddodd i mi'r holl wybodaeth oedd ei hangen arnaf"

Jane Thope, Gogledd Swydd Efrog

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01970 639700
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB