e-Ddysgu Sylfaen ac Ymarferydd Prince 2

Disgrifiad o'r Rhaglen


Bydd y cwrs Sylfaen PRINCE2 yn eich helpu i ddysgu a deall egwyddorion a therminoleg PRINCE2, gan eich hyfforddi i ddod yn aelod gwybodus o unrhyw dîm rheoli prosiect. Bydd y cwrs Ymarferydd PRINCE2 yn eich dysgu sut i gymhwyso PRINCE2 i drefnu, rhedeg a rheoli prosiect. Ar y lefel hon, bydd gennych wybodaeth ragorol o'r perthnasoedd rhwng egwyddorion a chynhyrchion PRINCE2.

Cipolwg

  Rhan Amser

  Ar-lein

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01970 639700
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB