Enable Accessibility Bar

Iechyd a Diogelwch.

Mae’r rhan fwyaf o gyrsiau a deunyddiau ar gael yn ddwyieithog, cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

Nodwch os gwelwch yn dda y gallwn deilwra cyrsiau arbennig i weddu ar gyfer eich busnes / sefydliad am brisiau gostyngedig ac ar adeg o’ch dewis.

Os hoffech unrhyw wybodaeth bellach neu i gofrestru ar unrhyw rai o’r cyrsiau isod cysylltwch ag Linda Phillips ar 01970 639700 est. 230 neu e-bostiwch:   Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Codi a Chario (Hanner diwrnod) £65.00

Dyfarniad Ardystiedig Qualsafe.  Yn galluogi ymgeiswyr i gyflawni gweithgareddau codi a chario yn y gwaith, asesu risgiau a’r rheolaethau sydd eu hangen i ddatblygu dulliau a thasgau mwy diogel.

 • 8 Mai 2019                 (Aberystwyth) 9.30yb
COSHH (Hanner diwrnod) £65.00

Dyfarniad Ardystiedig Qualsafe.  Yn addas i bawb sy’n gweithio gyda sylweddau peryglus yn asesu risgiau a rheolyddion sydd eu hangen i ddatblygu dulliau mwy diogel.

 • 8 Mai 2019                    (Aberystwyth) 1.30yp
Dyfarniad Lefel 2 Iechyd a Diogelwch (1 diwrnod) £80

Dyfarniad Ardystiedig Qualsafe ac yn cynnwys gwybodaeth a rheolaeth sylfaenol iechyd a diogelwch galwedigaethol.

 • 10 Ionawr 2020 - Aberystwyth
 • 7 Chwefror 2020 - Aberteifi
 • 6 Mawrth 2020 - Aberystwyth
 • 17 Ebrill2020 - Aberystwyth
 • 15 Mai 2020 - Aberteifi
 • 29 Mai 2020 - Aberystwyth
 • 11 Mehefin 2020 - Aberystwyth
 • 6 Gorffennaf 2020 - Aberystwyth
 • 7 Gorffennaf 2020 - Aberteifi
Asesu Risg (2 diwrnod) £110

Dyfarniad Ardystiedig Qualsafe UK i reolwyr a goruchwylwyr cynorthwyol i rwystro anafiadau, marwolaethau, difrod i eiddo a cholliadau eraill.

Dyddiadau ar gais.

Dyfarniad Lefel 3 Iechyd a Diogelwch (3 diwrnod) £195

Dyfarniad Ardystiedig Qualsafe i reolwyr a goruchwylwyr.

Dyddiadau ar gais.

Gweithdau Iechyd a Diogelwch (Wedi ardystio gan y Coleg yn unig)

Dyddiadau ar Gais

Pasbort Symud Pobl (Hanner diwrnod) £55

Ar gyfer y rhai sy’n gweithio mewn sefydliadau preswyl, nyrsio a gyda phobl a chanddynt anghenion arbennig.

Rheoli Heintiau (Hanner diwrnod) £55

Yn briodol ar gyfer y rhai sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’r henoed yn ogystal â’r rhai sy’n gweithio gyda bwyd.

Diogelu Oedolion a Phlant gan gynnwys Amddiffyn Plant (Hanner diwrnod) £55

Iechyd a Diogelwch mewn Gofal Plant a Gofal Oedolion £55