Enable Accessibility Bar

Cyrsiau Hyfforddi.

“Hoffwn gymryd y cyfle i ddiolch i Goleg Sir Gâr am eich ymagwedd broffesiynol wrth gyflwyno’r cymhwyster Gwybodeg Iechyd newydd ar draws GIG Cymru. Rwyf i wedi derbyn llawer o negeseuon yn mynegi pa mor gefnogol yw’r dysgu a ddarperir a’i fod wedi’i ddatblygu’n dda, ac edrychaf ymlaen at barhau i weithio gyda chi." 

Yr Athro Wendy Dearing - Pennaeth y Gweithlu a Datblygu Gweithrediadol Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru

Iechyd a Diogelwch

Darllen mwy

Modurol

Darllen mwy

Arweinyddiaeth a Rheoli

Darllen mwy

Busnes, Proffesiynol a Chyfrifiadura

Darllen mwy

Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig

Darllen mwy

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Darllen mwy

Bwyd Diod a Lletygarwch

Darllen mwy

Gweithgynhyrchu Uwch a Logisteg

Darllen mwy

Trin Gwallt, Prydferthwch a Therapi Cyfannol

Darllen mwy

Gwyddor Bywyd

Darllen mwy

Tir ac Amaethyddiaeth

Darllen mwy

Llythrennedd a Rhifedd

Darllen mwy