Enable Accessibility Bar

Trwyddedu (gan gynnwys Goruchwylio Drysau a Gwarchod Diogelwch).

Mae’r rhan fwyaf o gyrsiau a deunyddiau ar gael yn ddwyieithog, cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

Nodwch os gwelwch yn dda y gallwn deilwra cyrsiau arbennig i weddu ar gyfer eich busnes / sefydliad am brisiau gostyngedig ac ar adeg o’ch dewis.

Os hoffech unrhyw wybodaeth bellach neu i gofrestru ar unrhyw rai o’r cyrsiau isod cysylltwch ag Linda Phillips ar 01970 639700 est. 230 neu e-bostiwch:   Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Dyfarniad Lefel 2 BIIAB i Ddeiliaid Trwydded Bersonol – (1 diwrnod) £145

Cost yn cynnwys llyfr cwrs, hyfforddiant a ffi arholiad.  

Wedi achredu gan BIIAB. Ei angen gan bawb sy’n dymuno cael trwydded bersonol neu drwydded safle yn ogystal â’r rhai hynny sydd am hyfforddiant i weithio yn y diwydiant trwyddedig/bariau/clybiau.

 • 30 Medi 2019 - Aberystwyth  
 • 21 Hydref 2019 - Aberteifi                
 • 15 Tachwedd 2019 - Aberystwyth         
 • 15 Tachwedd 2019 - Aberteifi    
 • 4 Chwefror 2020 - Aberystwyth
 • 12 Mawrth 2020 - Aberteifi     
 • 19 Mawrth 2020 - Aberystwyth
 • 6 Ebrill 2020 - Aberteifi 
 • 16 Ebrill 2020 - Aberystwyth
 • 11 Mai 2020 - Aberteifi 
 • 18 Mai 2020 - Aberystwyth
 • 2 Mehefin 2020 - Aberystwyth
 • 4 Mehefin 2020 - Aberteifi 
 • 2 Gorffennaf 2020 - Aberystwyth
 • 9 Gorffennaf 2020 - Aberteifi 

  

      

Dyfarniad Lefel 2 BIIAB i Oruchwylwyr Drws (4 diwrnod) £290

Cost yn cynnwys llyfr cwrs, hyfforddiant, ffi arholiad a chinio.                    

Wedi achredu gan BIIAB. Ei angen ar unrhyw un sy’n gweithio fel Goruchwyliwr Drws a bydd hefyd yn cynnwys gweithio fel gard Diogelwch.

 • 22-25 Hydref 2019 - Aberystwyth
 • 26-29 Tachwedd 2019 - Aberystwyth             
 • 10-13 Chwefror 2020 - Aberystwyth    
 • 23-26 Mawrth 2020 - Aberteifi    
 • 5-8 Mai 2020 - Aberystwyth  
 • 15-18 Mehefin 2020 - Aberystwyth
Dyfarniad BIIAB Lefel 2 mewn Gardio Diogelwch (3 diwrnod) £225

Cost yn cynnwys llyfr cwrs, hyfforddiant, ffi arholiad.  Wedi achredu gan BIIAB. Ei angen gan bawb sy’n gweithio fel Swyddog Diogelwch.                 

Aberystwyth       

 • 17, 18, 19, 20   Mehefin 2019             
 •            

Aberteifi

 • Ar gais

Dyfarniad Lefel 2 BIIAB Ansawdd Cwrw a Seler: Cwrs diwrnod £75

Ar gael yn Ffostrasol neu yn Aberystwyth.

Hefyd ar gael o dan gynllun ‘Sgiliau ar gyfer Diwydiant’ i alluogi staff i ddatblygu ac i sicrhau diwydrwydd dyladwy ar ran deiliaid trwydded. Cost £30.00.