Enable Accessibility Bar

Cymorth Cyntaf.

Mae’r rhan fwyaf o gyrsiau a deunyddiau ar gael yn ddwyieithog, cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

Nodwch os gwelwch yn dda y gallwn deilwra cyrsiau arbennig i weddu ar gyfer eich busnes / sefydliad am brisiau gostyngedig ac ar adeg o’ch dewis.

Os hoffech unrhyw wybodaeth bellach neu i gofrestru ar unrhyw rai o’r cyrsiau isod cysylltwch ag  Linda Phillips 01970 639700 est. 230 neu e-bostiwch:   Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Ymwybyddiaeth Cymorth Cyntaf (Hanner diwrnod) £55.00

Hyfforddiant sylfaenol ar gyfer unigolion a gweithwyr. Cyflwyniad i Gymorth Cyntaf, sy’n delio â digwyddiadau a darparu gofal sylfaenol. 

Dyddiadau ychwanegol ar gais.

Lefel 3 Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith (1 diwrnod) £68

Dyfarniad Ardystiedig Qualsafe i weithwyr ddeall rôl Swyddog Cymorth Cyntaf mewn asesu sefyllfaoedd, gweithredu’n brydlon, yn ddiogel ac i weinyddu Cymorth Cyntaf mewn argyfwng. Dylech adnewyddu’r cymhwyster hwn bob 3 blynedd.          

 • 20 Medi 2019 - Aberystwyth
 • 1 Hydref 2019 - Aberystwyth     
 • 17 Hydref 2019 - Aberystwyth       
 • 1 Tachwedd 2019 - Aberteifi       
 • 2 Rhagfyr 2019 - Aberteifi
 • 2 Rhagfyr2019 - Aberystwyth    
 • 11 Rhagfyr 2019 - Aberteifi     
 • 11 Rhagfyr 2019 - Aberystwyth    
 • 13 Ionawr 2020 - Aberystwyth    
 • 20 Ionawr 2020 - Aberteifi   
 • 31 Ionawr 2020 - Aberystwyth    
 • 6 Chwefror 2020 - Aberystwyth    
 • 9 Mawrth 2020 - Aberteifi    
 • 9 Mawrth 2020 - Aberystwyth    
 • 18 Mawrth 2020 - Aberystwyth    
 • 12 Mai 2020 - Aberystwyth    
 • 12 Mai 2020 - Aberteifi    
 • 27 Mai 2020 - Aberystwyth    
 • 8 Mehefin 2020 - Aberteifi    
 • 9 Mehefin 2020 - Aberystwyth    
 • 2 Gorffennaf 2020 - Aberystwyth    
 • 9 Gorffennaf 2020 - Aberteifi
Lefel 3 Cymorth Cyntaf yn y Gweithle (3 diwrnod) £195

Dyfarniad Ardystiedig Qualsafe. Ar gyfer gweithwyr a goruchwylwyr i’w galluogi i ddarparu a gweinyddu Cymorth Cyntaf yn y Gwaith ar gyfer anafiadau ac i adnabod salwch sylweddol a darparu cymorth priodol.

 • 23, 24, 25 Medi 2019 - Aberystwyth 
 • 28, 29, 30 Hydref 2019 - Aberteifi       
 • 15, 16, 17 Ionawr 2020 - Aberystwyth
 • 17, 18, 19 Chwefror 2020 - Aberystwyth    
 • 2, 3, 4 Mawrth 2020 - Aberystwyth    
 • 16, 17, 18 Mawrth 2020 - Aberteifi    
 • 14, 15, 16 Ebrill 2020 - Aberteifi    
 • 22, 23, 24 Mehefin 2020 - Aberystwyth 
Lefel 3 Ailgymhwysiad Cymorth Cyntaf yn y Gweithle (2 diwrnod) £130

Hyfforddiant Ailgymhwyso Ardystiedig Qualsafe i bobl sydd eisoes yn meddu ar dystysgrif Cymorth Cyntaf yn y Gweithle. Dylech ei adnewyddu bob tair blynedd. Rhaid gwneud yr hyfforddiant o leiaf 28 diwrnod cyn i’r cymhwyster cyfredol dod i ben.                

 • 1 & 2 Mai 2019                     (Aberystwyth)        
 •