Enable Accessibility Bar
Designer

Modurol

Croeso i’r Adran Fodurol yng Ngholeg Ceredigion. Cymerwch y camau angenrheidiol i ddod yn dechnegydd cerbydau cwbl gymwys gyda'n gweithdy ymarferol a'n cyfleusterau ystafell ddosbarth.

Un flwyddyn academaidd yw'r tair lefel a byddwch yn ymdrin â phynciau fel technoleg injan, trawsyriant, teiars, siasi, trydanol ac electronig, iechyd a diogelwch ac offer a chyfarpar.  

Mae’r cyfleusterau o fewn ein dau weithdy cerbydau modern yn cynnwys:

  • Lifftiau cerbyd dau bostyn

  • Blociau injan hyfforddi

  • Rigiau injan go iawn

  • Offer llaw arbenigol

  • Cyfarpar ffitio teiars a chydbwyso olwynion

  • Cyfarpar diagnostig electronig modern

  • Cerbydau a chydrannau go iawn

Cynigir adnoddau addysgu yn ddwyieithog drwy sesiynau ymarferol a sesiynau ystafell ddosbarth.