Ffon: 01239 612032
Ebost: enquiries@ceredigion.ac.uk

Diploma Rhagarweiniol BTEC mewn Astudiaethau Galwedigaethol


Corff Dyfarnu:

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Cynigia’r Diploma gyfle i ddysgwyr astudio ystod o unedau o wahanol sectorau yn y gyfres, gan gefnogi dilyniant i astudiaeth bellach. Bydd dysgwyr yn ennill sylfaen dda yn y gwahanol feysydd pwnc rydym yn eu cynnig yn y coleg fel y gallant wneud penderfyniad gwybodus ynghylch yr hyn y maen nhw’n dymuno dilyn yn fanwl y flwyddyn ganlynol. 

 Mae'r cwrs yn addas ar gyfer dysgwyr sy'n dymuno ennill hyder mewn astudiaeth addysg bellach ac i'r rhai sy'n ansicr ynghylch yr union faes pwnc y maen nhw am ei astudio'n llawn amser.

Rhaglen Nodweddion

Mae Diploma Rhagarweiniol Lefel 1 Pearson BTEC mewn Astudiaethau Galwedigaethol wedi'i gynllunio o gwmpas sgiliau ymarferol a thasgau sy'n rhoi pwyslais ar ddysgwyr yn dangos yr hyn y gallant ei wneud yn hytrach na'r hyn y maent yn ei wybod mewn theori. Mae'r cymhwyster yn rhoi cyfle i ddysgwyr ennill a datblygu sgiliau generig, trosglwyddadwy a sector-benodol er mwyn cwblhau tasgau a dangos lefel o gyflawniad sy'n eu galluogi i symud ymlaen i ddysgu pellach.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae gan y cymhwyster hwn graidd o wybodaeth greiddiol, sgiliau a dealltwriaeth, ac ystod o opsiynau i adlewyrchu ehangder y llwybrau o fewn y sector hwn. Gallai dilyniant dysgwyr gynnwys astudio pellach ar gwrs Lefel 1 neu 2, prentisiaeth neu gyflogaeth. Bydd lefel y dilyniant yn dibynnu ar y radd gyffredinol a gyflawnir yn y cymhwyster.

Dull Asesu

Asesir yr holl unedau'n fewnol - gan roi’r cyfle i ddysgwyr arddangos sgiliau a ddatblygwyd mewn senarios cymhwysol ac mae ‘na ystod o arddulliau asesu sy'n addas ar gyfer anghenion unigol. Rhoddir gradd i bob uned i annog datblygiad sgiliau a pherfformiad.

Gofynion Mynediad

TGAU D-G neu gymhwyster cyfwerth. Mae mynediad yn ddibynnol ar gyfweliad dethol. Mae mynediad i fyfyrwyr sydd heb gymwysterau ffurfiol yn ôl disgresiwn y Maes Cwricwlwm.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Aberystwyth Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
2019 - 2020 Full Time Aberystwyth Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
2018 - 2019 Full Time Cardigan Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Aberystwyth Campus Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth,
Ceredigion
SY23 3BP
Cardigan Campus Maes y Parc,
Aberteifi,
Ceredigion
SA43 1AB