Enable Accessibility Bar

Diploma Rhagarweiniol BTEC mewn Astudiaethau Galwedigaethol

Disgrifiad o'r RhaglenCynigia’r Diploma gyfle i ddysgwyr astudio ystod o unedau o wahanol sectorau yn y gyfres, gan gefnogi dilyniant i astudiaeth bellach. Bydd dysgwyr yn ennill sylfaen dda yn y gwahanol feysydd pwnc rydym yn eu cynnig yn y coleg fel y gallant wneud penderfyniad gwybodus ynghylch yr hyn y maen nhw’n dymuno dilyn yn fanwl y flwyddyn ganlynol. 

Mae'r cwrs yn addas ar gyfer dysgwyr sy'n dymuno ennill hyder mewn astudiaeth addysg bellach ac i'r rhai sy'n ansicr ynghylch yr union faes pwnc y maen nhw am ei astudio'n llawn amser.


Nodweddion y RhaglenMae Diploma Rhagarweiniol Lefel 1 Pearson BTEC mewn Astudiaethau Galwedigaethol wedi'i gynllunio o gwmpas sgiliau ymarferol a thasgau sy'n rhoi pwyslais ar ddysgwyr yn dangos yr hyn y gallant ei wneud yn hytrach na'r hyn y maent yn ei wybod mewn theori. Mae'r cymhwyster yn rhoi cyfle i ddysgwyr ennill a datblygu sgiliau generig, trosglwyddadwy a sector-benodol er mwyn cwblhau tasgau a dangos lefel o gyflawniad sy'n eu galluogi i symud ymlaen i ddysgu pellach.


Dilyniant a ChyflogaethMae gan y cymhwyster hwn graidd o wybodaeth greiddiol, sgiliau a dealltwriaeth, ac ystod o opsiynau i adlewyrchu ehangder y llwybrau o fewn y sector hwn. Gallai dilyniant dysgwyr gynnwys astudio pellach ar gwrs Lefel 1 neu 2, prentisiaeth neu gyflogaeth. Bydd lefel y dilyniant yn dibynnu ar y radd gyffredinol a gyflawnir yn y cymhwyster.


Asesu'r RhaglenAsesir yr holl unedau'n fewnol - gan roi’r cyfle i ddysgwyr arddangos sgiliau a ddatblygwyd mewn senarios cymhwysol ac mae ‘na ystod o arddulliau asesu sy'n addas ar gyfer anghenion unigol. Rhoddir gradd i bob uned i annog datblygiad sgiliau a pherfformiad.


Gofynion y RhaglenTGAU D-G neu gymhwyster cyfwerth. Mae mynediad yn ddibynnol ar gyfweliad dethol. Mae mynediad i fyfyrwyr sydd heb gymwysterau ffurfiol yn ôl disgresiwn y Maes Cwricwlwm.