Ffon: 01239 612032
Ebost: enquiries@ceredigion.ac.uk

Tystysgrif Addysg Broffesiynol i Raddedigion


Corff Dyfarnu:

Sector:

Addysg Uwch

Hyd y Rhaglen:

2 flynedd

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Cwrs hyblyg rhan-amser dros ddwy flynedd sy'n ateb canllawiau'r Adran Addysg ar gyfer athrawon a hyfforddwyr sydd mewn swyddi llawn amser neu'n chwilio am waith llawn amser yn y sector addysg oedolion gan gynnwys addysg uwch ac ôl-orfodol.

Rhaglen Nodweddion

Cyflwynir y cwrs mewn modd hyblyg (diwrnod llawn neu brynhawn/gyda'r nos) mewn coleg lleol Addysgir y cwrs gan ymarferwyr sydd ar hyn o bryd yn gweithio ym maes addysg bellach ac yn y gymuned Caiff ei danategu gan safonau proffesiynol cyfredol ac mae wedi'i achredu gan SVUK Gellir astudio elfennau o'r cwrs yn ddwyieithog Tim cwrs cyfeillgar a hygyrch

Dilyniant a Chyflogaeth

Cwrs hyblyg rhan-amser dros ddwy flynedd sy'n ateb canllawiau'r Adran Addysg ar gyfer athrawon a hyfforddwyr sydd mewn swyddi llawn amser neu'n chwilio am waith llawn amser yn y sector addysg oedolion gan gynnwys addysg uwch ac ôl-orfodol.

Dull Asesu

Profiad ymarferol yn y dosbarth, aseiniadau a dyddiadur adfyfyriol o ddatblygiad proffesiynol.

Gofynion Mynediad

Dylai pob ymgeisydd fod â chymhwyster academaidd neu grefft uwch neu gymhwyster proffesiynol cyfwerth. Mae lefel dda o gyfathrebu, sgiliau rhifiadol a thechnoleg gwybodaeth yn hanfodol. Rhaid meddu ar radd cyn cael mynediad i'r cwrs. Mae hi hefyd yn hanfodol bod myfyrwyr yn gallu cael 200 awr o ymarfer addysgu dros y ddwy flynedd. Efallai y bydd cyfleoedd i'r myfyrwyr wneud hyn o fewn Coleg Sir Gâr, ond bydd hyn yn dibynnu ar natur arbenigedd proffesiynol y myfyriwr ac ni all Coleg Sir Gâr warantu lle. Ni chaiff y TAR ei ddyfarnu'n ôl-weithredol.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Part Time Aberystwyth Campus 2 Years Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
2019 - 2020 Part Time Aberystwyth Campus 2 Years Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Aberystwyth Campus Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth,
Ceredigion
SY23 3BP
Cardigan Campus Maes y Parc,
Aberteifi,
Ceredigion
SA43 1AB