Enable Accessibility Bar

Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig.

Mae’r coleg yn cynnig nifer fawr o gyrsiau Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig ar ein campws pwrpasol yn Rhydaman. Rydym ni hefyd yn cynnig portffolio mawr o hyfforddiant ar y safle er mwyn i’ch gweithwyr fod i ffwrdd o’u gwaith am y cyfnod byrraf posibl.

Gall yr hyfforddiant fod yn gyfres o fodiwlau parod fel NVQ neu ddatrysiad pwrpasol sy’n unigryw i’ch sefydliad a’ch anghenion. Mae ein hamrywiaeth helaeth o gyrsiau’n seiliedig ar achrediad ac ardystiad gan nifer o gyrff dyfarnu.

Mae ein cymwysterau diweddaraf yn cynnwys Ffenestru a Chodi Fframweithiau Coed.

Gellir teilwra digwyddiadau hyfforddi pwrpasol i fodloni eich anghenion; mae’r cymwysterau poblogaidd yn cynnwys:

  • Ffenestru
  • Gosodiadau Trydanol
  • Systemau Chwistrellu Tân
Cofrestrwch heddiw

Os hoffech chi gofrestru ar un o’n cyrsiau, cysylltwch â ni drwy ein ffurflen ymholiadau Cwblheir cofrestriad yr holl geisiadau am gyrsiau ar-lein o fewn un diwrnod gwaith.

Cysylltu â ni

I drafod eich anghenion hyfforddi ymhellach ffoniwch01970 639700 heddiw neu ebostiwch business@ceredigion.ac.uk.