Ffon: 01239 612032
Ebost: enquiries@ceredigion.ac.uk

Diploma Lefel 1 mewn Adeiladu Aml Sgil


Corff Dyfarnu:

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae'r cwrs hwn yn rhoi’r cyflwyniad delfrydol i'r diwydiant adeiladu os nad ydych chi'n siwr pa lwybr adeiladu i'w ddilyn.   Byddwch yn dysgu hanfodion y crefftau hyn, gan roi syniad i chi am yr hyn rydych yn dda yn ei wneud a’r hyn rydych chi'n ei fwynhau. Yn gynyddol mae yna alw am bobl sy'n fedrus mewn ystod o grefftau adeiladu. Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno i:Osod Brics Gwaith Saer ac Asiedydd Plastro Teilsio Waliau a Lloriau

Rhaglen Nodweddion

Mae hwn yn gwrs ymarferol iawn ac fe'i cynlluniwyd i ddatblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth gan eich galluogi i weithio yn y diwydiant adeiladu. Fe’i datblygwyd yn benodol i'w gyflwyno mewn amgylchedd hyfforddi gan ddefnyddio amodau efelychiadol ac mae'r profion wedi eu seilio arnoch chi eich hun yn dangos yr hyn y gallwch wneud fel unigolyn. Bydd cyfle i chi gymryd rhan mewn cystadlaethau Sgiliau ac ymweld ag arddangosfeydd a busnesau sy'n berthnasol i'r diwydiant adeiladu.

Dilyniant a Chyflogaeth

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn gallwch barhau i astudio aml sgiliau ar Lefel 2 neu gallwch arbenigo mewn un maes crefft a pharhau â'ch astudiaethau. Gallwch hefyd wneud cais am brentisiaeth.

Dull Asesu

Byddwch yn adeiladu portffolio o waith a fydd yn cael ei asesu trwy gydol y cwrs. Bydd angen i chi gwblhau prosiect hefyd.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, fodd bynnag mae gallu ymarferol yn fantais. Mae mynediad yn amodol ar gyfweliad llwyddiannus.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Cardigan Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Aberystwyth Campus Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth,
Ceredigion
SY23 3BP
Cardigan Campus Maes y Parc,
Aberteifi,
Ceredigion
SA43 1AB