Ffon: 01239 612032
Ebost: enquiries@ceredigion.ac.uk

Diploma Lefel 2 mewn Gweithrediadau Cynnal a Chadw (Adeiladu)


Corff Dyfarnu:

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Bydd y cwrs yn rhoi ystod eang o sgiliau i chi a fydd yn datblygu’r profiad ymarferol a’r wybodaeth sydd eu hangen ar gyfer Cynnal a Chadw Adeiladu. Trwy gydol y cwrs byddwch yn dysgu am atgyweiriadau ar raddfa fach mewn crefftau amrywiol yn y sector adeiladu fel: 

  • Bricwaith Adeiladau
  • Peintio ac Addurno
  • Plastro
  • Gwaith Plymwr
  • Atgyweiriadau Gwaith Saer

Rhaglen Nodweddion

Mae hwn yn gwrs ymarferol iawn ac mae’n caniatáu i chi ddysgu, datblygu ac ymarfer y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cael gwaith a/neu ddilyn gyrfa mewn Gweithrediadau Cynnal a Chadw Adeiladu. Bydd cyfle i chi gymryd rhan mewn cystadlaethau Sgiliau ac ymweld ag arddangosfeydd a busnesau sy'n berthnasol i'r diwydiant adeiladu.

Dilyniant a Chyflogaeth

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus gallwch symud ymlaen i brentisiaeth neu gyflogaeth, neu gallwch arbenigo mewn un maes crefft a pharhau â'ch astudiaethau.

Dull Asesu

Byddwch yn adeiladu portffolio o waith a fydd yn cael ei asesu trwy gydol y cwrs yn ogystal â phapurau cwestiwn amlddewis ac aseiniadau ymarferol yn cwmpasu deilliannau gwybodaeth.

Gofynion Mynediad

Mae mynediad yn amodol ar gyfweliad llwyddiannus a chymhwyster Adeiladu Lefel 1. Mae mynediad i fyfyrwyr hyn sydd heb gymwysterau ffurfiol fel y mynno’r Maes Cwricwlwm.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Cardigan Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Aberystwyth Campus Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth,
Ceredigion
SY23 3BP
Cardigan Campus Maes y Parc,
Aberteifi,
Ceredigion
SA43 1AB