Ffon: 01239 612032
Ebost: enquiries@ceredigion.ac.uk

Diploma Lefel 1 mewn Gwaith Brics


Corff Dyfarnu:

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae'r diploma lefel 1 yn gyflwyniad i sgiliau gosod brics cyffredinol. Mae'n caniatáu i chi ddysgu, datblygu ac ymarfer y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cael gwaith a/neu ddilyn gyrfa mewn gosod brics. Byddwch yn dysgu nodweddion sylfaenol gosod brics, o baratoi a chymysgu deunyddiau i osod allan cydrannau.

Rhaglen Nodweddion

Mae'r gweithdai sydd wedi’u cyfarparu’n llawn yn darparu cyfleusterau rhagorol ar gyfer adeiladu amrywiaeth o brosiectau bywyd go iawn efelychiedig sy'n berthnasol i'r diwydiant adeiladu gyda ffocws cryf ar ddysgu trwy wneud. Bydd cyfle i chi gymryd rhan mewn cystadlaethau Sgiliau ac ymweld ag arddangosfeydd a busnesau sy'n berthnasol i'r diwydiant adeiladu.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae'r myfyrwyr sy'n cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus yn cael cyfle i symud ymlaen i gyflogaeth llawn amser, cynllun prentisiaeth i gwblhau'r NVQ a Diploma mewn Gwaith Brics ar Lefel 2 neu ymlaen i astudiaethau llawn amser pellach ar y cwrs Cynnal a Chadw Adeiladwaith Lefel 2.

Dull Asesu

Defnyddir amrywiaeth o ddulliau asesu sy'n cynnwys cwestiynau gwybodaeth ysgrifenedig, profion ar-lein a phrofion sgiliau ymarferol.

Gofynion Mynediad

Er nad oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol, bydd angen i chi feddu ar lefel dda o sgiliau rhifedd a llythrennedd. Dylai ymgeiswyr fod â diddordeb yn y grefft ddewisol a byddai tystiolaeth o allu ymarferol yn fantais.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Cardigan Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Aberystwyth Campus Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth,
Ceredigion
SY23 3BP
Cardigan Campus Maes y Parc,
Aberteifi,
Ceredigion
SA43 1AB