Enable Accessibility Bar

Diploma Lefel 3 mewn Gwaith Saer ac Asiedydd a NVQ mewn Galwedigaethau Coed

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r cwrs hwn ar gyfer ymgeiswyr sy'n gweithio neu sy'n dymuno gweithio fel Saer ar Safle neu Asiedydd Mainc yn y sector adeiladu. Bydd y cwrs yn rhoi’r wybodaeth a'r sgiliau i'r dysgwr i wneud gwaith gosodiad cyntaf lloriau a thoeon, yn unol â'r rheoliadau iechyd a diogelwch a Rheoliadau Adeiladu presennol mewn prosiectau adeiladu newydd a gwaith adnewyddu. Bydd y wybodaeth a gaiff y dysgwr yn ei alluogi i gwblhau gweithgareddau gwaith saer cymhleth; bydd yn darparu gwybodaeth am y cydrannau a'r deunyddiau cysylltiedig, a'u defnydd mewn gwaith saer ac asiedydd. Bydd y sgiliau a ddatblygir gan y dysgwr yn cynnwys:

* y defnydd o offer llaw gwaith coed ac offer llaw pweredig* eu defnyddiau ymarferol cysylltiedig mewn gorffeniadau mewnol a thasgau toi cymhleth * bydd yr elfen Gwaith Asiedydd Mainc yn cynnwys tasgau gwaith asiedydd crwm cymhleth


Nodweddion y RhaglenCynlluniwyd y cwrs hwn i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth myfyrwyr er mwyn eu galluogi i weithio yn y diwydiant yn eu crefft ddewisol. Datblygwyd ef yn benodol i'w gyflwyno mewn amgylchedd hyfforddi gan ddefnyddio amodau efelychiadol ac mae'r profion wedi eu seilio ar y dysgwr yn dangos yr hyn y gall ei wneud fel unigolyn. </p> <p> Caiff y cwrs ei gyflwyno gan staff cymwys a phrofiadol gan ddefnyddio cyfleusterau modern. 


Dilyniant a ChyflogaethMae llwybrau dilyniant ar gyfer dysgwyr sy'n cwblhau’r cymhwyster Lefel 3 mewn Gwaith Saer ar Safle yn cynnwys: 

 

Bod yn saer cyflogedig mewn cwmni adeiladu lleolBod yn hunangyflogedig ar ôl cwblhau ychydig o flynyddoedd o brofiadParhau â'r daith ddysgu trwy Gofrestru ar gymhwyster Goruchwylio Lefel 4 yng Ngholeg Ceredigion


Asesu'r RhaglenDefnyddir amrywiaeth o ddulliau asesu sy'n cynnwys cwestiynau gwybodaeth ysgrifenedig, profion ar-lein a phrofion sgiliau ymarferol. 


Gofynion y RhaglenDiploma Lefel 2 mewn Gwaith Saer ac Asiedydd, neu brofiad blaenorol mewn cyflawni gweithgareddau gwaith saer sy'n gyfwerth â rhaglen Lefel 2 mewn Gwaith Saer ac Asiedydd a chyfweliad llwyddiannus.