Enable Accessibility Bar

Diploma Lefel 3 mewn Gwaith Saer ac Asiedydd a NVQ mewn Galwedigaethau Coed

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r cwrs hwn ar gyfer ymgeiswyr sy'n gweithio neu sy'n dymuno gweithio fel saer ar safle neu asiedydd mainc yn y sector adeiladu. Bydd y cwrs yn rhoi’r wybodaeth a'r sgiliau i chi wneud gwaith gosodiad cyntaf lloriau a thoeon, yn unol â'r rheoliadau iechyd a diogelwch a rheoliadau adeiladu presennol mewn prosiectau adeiladu newydd a gwaith adnewyddu.  Bydd y wybodaeth byddwch yn ei ddysgu yn eich galluogi i gwblhau gweithgareddau gwaith saer cymhleth; bydd yn darparu gwybodaeth am y cydrannau a'r deunyddiau cysylltiedig, a'u defnydd mewn gwaith saer ac asiedydd. 

Mae sgiliau’n cynnwys:

  • Defnyddio offer llaw gwaith coed ac offer llaw pŵeredig a’u defnydd ymarferol cysylltiedig mewn gorffeniadau mewnol a thasgau toi cymhleth.
  • Bydd yr elfen gwaith mainc asiedydd yn cynnwys tasgau gwaith asiedydd crwm cymhleth.

Nodweddion y RhaglenCynlluniwyd y cwrs hwn i ddatblygu eich sgiliau a gwybodaeth er mwyn eich galluogi i weithio yn y diwydiant yn eich crefft ddewisol. 

Datblygwyd ef yn benodol i'w gyflwyno mewn amgylchedd hyfforddi gan ddefnyddio amodau efelychiadol ac mae'r profion wedi eu seilio ar y dysgwr yn dangos yr hyn y gall ei wneud fel unigolyn.  

Caiff y cwrs ei gyflwyno gan staff tra chymwys a phrofiadol mewn cyfleusterau modern. 


Dilyniant a ChyflogaethMae llwybrau dilyniant yn cynnwys: 

  • Bod yn saer cyflogedig o fewn cwmni adeiladu lleol
  • Bod yn hunangyflogedig ar ôl cwblhau ychydig o flynyddoedd o brofiad
  • Parhau eich taith ddysgu trwy gofrestru ar gymhwyster goruchwylio lefel 4 yng Ngholeg Ceredigion

Cynnwys y RhaglenMae'r cwrs yn caniatáu i chi ddysgu, datblygu ac ymarfer y sgiliau uwch sydd eu hangen ar gyfer cael gwaith a/neu ddilyniant gyrfaol mewn gwaith saer ar safle a’r diwydiant adeiladu.

Gallwch ymarfer y gweithgareddau hyn yn ein gweithdai pwrpasol, wedi eich addysgu gan ddarlithwyr profiadol, cymwys yn y diwydiant.

Mae’n cwmpasu’r sgiliau canlynol:

  • Deall egwyddorion trefnu, cynllunio a phrisio gwaith adeiladu
  • Cynnal gwaith gosodiad cyntaf lloriau, toi a grisiau a thasgau mwy cymhleth a ddisgwylir gan saer coed
  • Cynnal gwaith ail osodiad gan gynnwys drysau dwbl a mowldinau a thasgau mwy cymhleth a ddisgwylir gan saer coed
  • Gosod a defnyddio peiriannau sefydlog a chludadwy

 


Asesu'r RhaglenDefnyddir amrywiaeth o ddulliau asesu sy'n cynnwys cwestiynau gwybodaeth ysgrifenedig, profion ar-lein a phrofion sgiliau ymarferol.


Gofynion y RhaglenMae’n ofynnol eich bod wedi cyflawni diploma lefel dau mewn gwaith saer ac asiedydd, neu brofiad blaenorol mewn cyflawni gweithgareddau gwaith saer sy'n gyfwerth â rhaglen lefel dau gwaith saer ac asiedydd yn ogystal â chyfweliad llwyddiannus.