Enable Accessibility Bar

Diploma Lefel 1 mewn Adeiladu Aml Sgil

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r cwrs hwn yn rhoi’r cyflwyniad delfrydol i'r diwydiant adeiladu os nad ydych chi'n siŵr pa lwybr adeiladu i'w ddilyn.  Byddwch yn dysgu hanfodion y crefftau hyn, gan roi syniad i chi am yr hyn rydych yn dda yn ei wneud a’r hyn rydych chi'n ei fwynhau.  Yn gynyddol mae ‘na alw am bobl sy'n fedrus mewn ystod o grefftau adeiladu.  Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno i: Osod Brics, Gwaith Saer a Gwaith Asiedydd.


Nodweddion y RhaglenMae hwn yn gwrs ymarferol iawn a gynlluniwyd i ddatblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth gan eich galluogi i weithio yn y diwydiant adeiladu.  

Fe’i datblygwyd yn benodol i'w gyflwyno mewn amgylchedd hyfforddi gan ddefnyddio amodau efelychiadol ac mae'r profion wedi eu seilio arnoch chi’ch hun yn dangos yr hyn y gallwch wneud fel unigolyn. 

Bydd cyfle i chi gymryd rhan mewn cystadlaethau sgiliau ac ymweld ag arddangosfeydd a busnesau sy'n berthnasol i'r diwydiant adeiladu.


Dilyniant a ChyflogaethAr ôl cwblhau'r cwrs hwn mae gennych yr opsiwn o barhau i astudio Aml Sgiliau ar lefel dau neu gallwch arbenigo yn un o'r meysydd masnach a gynigir, sef galwedigaethau trywel, gwaith asiedydd neu waith saer ar safle. 

Ar ôl i chi gwblhau’r diploma aml sgiliau lefel un mae dau opsiwn ar gael i chi, gallwch naill ai astudio diploma lefel dau a thri yn y grefft ddewisol honno yn unig neu gallwch ddewis prentisiaeth yn y grefft honno.

Mae prentisiaeth yn cynnwys cwblhau diploma lefel dau a thri ochr yn ochr â NVQ ar bob lefel. 

Yna byddech chi'n dod i'r coleg am un diwrnod ac yn treulio gweddill yr amser ar y safle yn y gwaith.  Mae hyn yn rhoi cyfle i chi ennill cyflog wrth ddysgu.


Cynnwys y RhaglenAddysgir dwy uned theori i ddysgwyr sef iechyd a diogelwch ym maes adeiladu a chyflwyniad i'r diwydiant adeiladu.

Dangosir i'r dysgwyr sut i gyflawni amrywiol safonau diwydiant galwedigaethau gwaith saer, gwaith asiedydd a galwedigaethau trywel.

Unedau galwedigaethau trywel: Adeiladu waliau ceudod mewn bricwaith a blocwaith, gosod blociau palmant a chymysgu a gosod concrit.

Mae unedau gwaith saer yn cynnwys:  Uniadau gwaith coed, leininau drws, sgertin (mowldinau), llunio uniadau haneru, llunio uniadau rhigol, llunio a gosod leininau hatsh.

Unedau gwaith asiedydd: Gwneud drysau a fframiau syml gan gynnwys uniadau mortais a thyno hansiedig, gan lunio uniadau mortais a thyno trwodd a fframiau. 

Mae gwaith theori hefyd wedi'i ymgorffori yn yr unedau ymarferol.


Asesu'r RhaglenGofynnir i chi gwblhau profion diwedd uned ymarferol a fydd yn asesu'r sgiliau sy'n gysylltiedig â'r uned honno yn erbyn safonau diwydiant galwedigaethau trywel a gwaith saer a gwaith asiedydd. 

Asesir unedau theori gyda phrofion ysgrifenedig sy'n cynnwys atebion byr ac amlddewis.


Gofynion y RhaglenBydd angen i chi gael graddau TGAU A* i G mewn naill ai Cymraeg (iaith gyntaf) neu Saesneg a bydd mathemateg o fantais. 

Mae gallu ymarferol yn fantais ac asesir pob ymgeisydd mewn cyfweliad.


Costau YchwanegolMae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45.00 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol