Enable Accessibility Bar

Diploma Lefel 1 mewn Adeiladu Aml Sgil

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r cwrs hwn yn rhoi’r cyflwyniad delfrydol i'r diwydiant adeiladu os nad ydych chi'n siwr pa lwybr adeiladu i'w ddilyn.   Byddwch yn dysgu hanfodion y crefftau hyn, gan roi syniad i chi am yr hyn rydych yn dda yn ei wneud a’r hyn rydych chi'n ei fwynhau. Yn gynyddol mae yna alw am bobl sy'n fedrus mewn ystod o grefftau adeiladu. Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno i:Osod Brics Gwaith Saer ac Asiedydd Plastro Teilsio Waliau a Lloriau 


Nodweddion y RhaglenMae hwn yn gwrs ymarferol iawn ac fe'i cynlluniwyd i ddatblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth gan eich galluogi i weithio yn y diwydiant adeiladu. Fe’i datblygwyd yn benodol i'w gyflwyno mewn amgylchedd hyfforddi gan ddefnyddio amodau efelychiadol ac mae'r profion wedi eu seilio arnoch chi eich hun yn dangos yr hyn y gallwch wneud fel unigolyn. Bydd cyfle i chi gymryd rhan mewn cystadlaethau Sgiliau ac ymweld ag arddangosfeydd a busnesau sy'n berthnasol i'r diwydiant adeiladu.


Dilyniant a ChyflogaethAr ôl cwblhau'r cwrs hwn gallwch barhau i astudio aml sgiliau ar Lefel 2 neu gallwch arbenigo mewn un maes crefft a pharhau â'ch astudiaethau. Gallwch hefyd wneud cais am brentisiaeth.


Asesu'r RhaglenByddwch yn adeiladu portffolio o waith a fydd yn cael ei asesu trwy gydol y cwrs. Bydd angen i chi gwblhau prosiect hefyd.


Gofynion y RhaglenNid oes gofynion mynediad ffurfiol, fodd bynnag mae gallu ymarferol yn fantais. Mae mynediad yn amodol ar gyfweliad llwyddiannus.