Enable Accessibility Bar

Diploma Lefel 2 A NVQ mewn Gwaith Brics

Disgrifiad o'r RhaglenMae’r cymhwyster lefel 2 hwn yn darparu fframwaith prentisiaeth sylfaen Galwedigaethau Trywel a gytunwyd yn genedlaethol ar gyfer llwybr dysgu seiliedig ar waith i gyflogaeth yn y diwydiant adeiladu, gan ddefnyddio cymwysterau sy'n cyfuno sgiliau ymarferol a gwybodaeth. Mae'r gweithdai yn darparu cyfleusterau rhagorol ar gyfer adeiladu amrywiaeth o brosiectau bywyd go iawn efelychiedig sy'n berthnasol i'r diwydiant adeiladu.


Nodweddion y RhaglenMae gan y coleg weithdy sydd wedi’i gyfarparu’n llawn lle byddwch yn datblygu eich sgiliau ymarferol drwy wneud tasgau adeiladu mewn amgylchedd realistig.   Fel prentis, neilltuir ymgynghorydd hyfforddi CITB i chi a fydd yn cadw golwg arnoch ac yn rhoi cymorth i chi ar hyd eich taith ar y fframwaith hwn, gan weithio’n agos gyda’ch cyflogwr a’ch tiwtoriaid yn y coleg. Bydd disgwyl i chi fynychu’r coleg un dydd yr wythnos ar gyfer gwybodaeth greiddiol, a bydd asesu hefyd yn digwydd yn y coleg neu’r gweithle yn rheolaidd. Mae'r cwrs hwn yn seiliedig ar waith ymarferol a theori.

Mae’r Diploma NVQ Lefel 2 mewn Galwedigaethau Trywel yn cynnwys:

  • Iechyd, Diogelwch a Lles yn y diwydiant adeiladu
  • Egwyddorion adeiladu adeiladau
  • Adeiladu waliau solet, pileri ynysig a chysylltiedig
  • Dehongli lluniadau gweithio i osod allan adeileddau gwaith maen 
  • Adeiladu waliau ceudod i ffurfio adeileddau gwaith maen

Dilyniant a ChyflogaethByddai dilyniant o'r fframwaith hwn yn arwain i raglen brentisiaeth galwedigaethau Trywel lefel 3. 


Asesu'r RhaglenDefnyddir amrywiaeth o ddulliau asesu sy'n cynnwys cwestiynau gwybodaeth ysgrifenedig, profion ar-lein a phrofion sgiliau ymarferol. Caiff unedau eu hasesu trwy bortffolio NVQ a/neu yn ymarferol yn y gweithle trwy arsylwi arferion gwaith. Yn ogystal bydd profion ysgrifenedig a phrofion ar-lein ar gyfer gwybodaeth theori’r cymwysterau NVQ a diploma yn cael eu sefyll yn y coleg.


Gofynion y RhaglenDiploma Lefel 1 mewn Galwedigaethau Trywel (Gosod Brics) a chyfweliad llwyddiannus. Dylech hefyd gael eich cyflogi yn y Diwydiant Adeiladu.