Enable Accessibility Bar

Diploma Lefel 2 A NVQ mewn Gwaith Brics

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r cymhwyster lefel dau hwn yn darparu fframwaith prentisiaeth sylfaen galwedigaethau trywel a gytunwyd yn genedlaethol ar gyfer llwybr dysgu seiliedig ar waith i gyflogaeth yn y diwydiant adeiladu.  Gan ddefnyddio cymwysterau sy'n cyfuno sgiliau ymarferol a gwybodaeth, mae gweithdai’r coleg yn darparu cyfleusterau rhagorol i adeiladu amrywiaeth o brosiectau sy’n efelychu bywyd go iawn ac sy'n berthnasol i'r diwydiant adeiladu.


Nodweddion y RhaglenMae gan y coleg weithdy sydd wedi’i gyfarparu’n llawn lle byddwch yn datblygu eich sgiliau ymarferol drwy wneud tasgau adeiladu mewn amgylchedd realistig.  

Fel prentis, neilltuir ymgynghorydd hyfforddi CITB i chi a fydd yn cadw golwg arnoch ac yn rhoi cymorth i chi ar hyd eich taith, gan weithio’n agos gyda’ch cyflogwr a’ch tiwtoriaid yn y coleg. 

Bydd disgwyl i chi fynychu’r coleg un dydd yr wythnos ar gyfer gwybodaeth greiddiol, a bydd asesu hefyd yn digwydd yn y coleg neu yn eich gweithle yn rheolaidd. 

Mae'r cwrs hwn yn seiliedig ar waith ymarferol a theori.


Dilyniant a ChyflogaethByddai dilyniant o'r fframwaith hwn yn arwain i raglen brentisiaeth galwedigaethau trywel lefel tri. 

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus byddwch yn gallu marcio allan / gosod allan tŷ / estyniad, ffurfio sylfeini a slab ac yn y pen draw gallu adeiladu waliau ceudod hyd at blât wal wrth ffurfio agoriadau.


Cynnwys y RhaglenMae’r cwrs hwn yn cynnwys:

  • Iechyd, diogelwch a lles yn y diwydiant adeiladu
  • Egwyddorion adeiladu adeiladau
  • Adeiladu waliau solet, pileri ynysig a chysylltiedig
  • Dehongli lluniadau gweithio i osod allan adeileddau gwaith maen 
  • Adeiladu waliau ceudod i ffurfio adeileddau gwaith maen

Asesu'r RhaglenDefnyddir amrywiaeth o ddulliau asesu sy'n cynnwys cwestiynau gwybodaeth ysgrifenedig, profion ar-lein a phrofion sgiliau ymarferol.  

Caiff unedau eu hasesu trwy bortffolio NVQ a/neu yn ymarferol yn y gweithle trwy arsylwi arferion gwaith.  

Yn ogystal bydd profion ysgrifenedig a phrofion ar-lein ar gyfer gwybodaeth theori’r cymwysterau NVQ a diploma yn cael eu sefyll yn y coleg.


Gofynion y RhaglenMae angen diploma lefel un ar y coleg mewn galwedigaethau aml sgiliau neu drywel (gosod briciau)

neu brofiad sylweddol o weithio ar safle yn y grefft hon yn ogystal â chyfweliad llwyddiannus. 

Dylech hefyd gael eich cyflogi yn y diwydiant adeiladu.


Costau YchwanegolMae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45.00 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol