Enable Accessibility Bar

Diploma Lefel 2 mewn Gweithrediadau Cynnal a Chadw (Adeiladu)

Disgrifiad o'r RhaglenBydd y cwrs yn rhoi ystod eang o sgiliau i chi a fydd yn datblygu’r profiad ymarferol a’r wybodaeth sydd eu hangen ar gyfer Cynnal a Chadw Adeiladu. Trwy gydol y cwrs byddwch yn dysgu am atgyweiriadau ar raddfa fach mewn crefftau amrywiol yn y sector adeiladu fel: Bricwaith Adeiladau

  • Peintio ac Addurno
  • Plastro
  • Gwaith Plymwr
  • Atgyweiriadau Gwaith Saer

Nodweddion y RhaglenMae hwn yn gwrs ymarferol iawn ac mae’n caniatáu i chi ddysgu, datblygu ac ymarfer y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cael gwaith a/neu ddilyn gyrfa mewn Gweithrediadau Cynnal a Chadw Adeiladu. Bydd cyfle i chi gymryd rhan mewn cystadlaethau Sgiliau ac ymweld ag arddangosfeydd a busnesau sy'n berthnasol i'r diwydiant adeiladu.


Dilyniant a ChyflogaethAr ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus gallwch symud ymlaen i brentisiaeth neu gyflogaeth, neu gallwch arbenigo mewn un maes crefft a pharhau â'ch astudiaethau.


Asesu'r RhaglenByddwch yn adeiladu portffolio o waith a fydd yn cael ei asesu trwy gydol y cwrs yn ogystal â phapurau cwestiwn amlddewis ac aseiniadau ymarferol yn cwmpasu deilliannau gwybodaeth. 


Gofynion y RhaglenMae mynediad yn amodol ar gyfweliad llwyddiannus a chymhwyster Adeiladu Lefel 1. Mae mynediad i fyfyrwyr hyn sydd heb gymwysterau ffurfiol fel y mynno’r Maes Cwricwlwm.