Enable Accessibility Bar

Diploma Lefel 1 mewn Gwaith Saer ac Asiedydd

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r diploma Lefel 1 hwn yn cyflwyno myfyrwyr i sgiliau gwaith saer ac asiedydd. Mae'n caniatáu i fyfyrwyr ddysgu, datblygu ac ymarfer y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cael gwaith a/neu ddilyn gyrfa mewn gwaith saer neu asiedydd. Byddwch yn cynhyrchu amrywiaeth o uniadau gwaith coed cysylltiedig â gwaith saer sy'n cael eu defnyddio yn y diwydiant ac yn defnyddio gwahanol offer llaw ac offer pwer yn ddiogel. Hefyd, bydd unedau egwyddorion adeiladu adeiladau, gwybodaeth a chyfathrebu yn rhoi cyflwyniad i chi i dechnoleg adeiladu.


Nodweddion y RhaglenCynlluniwyd y cwrs hwn i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth myfyrwyr er mwyn eu galluogi i weithio yn y diwydiant yn eu crefft ddewisol. Datblygwyd ef yn benodol i'w gyflwyno mewn amgylchedd hyfforddi gan ddefnyddio amodau efelychiadol ac mae'r profion wedi eu seilio ar y dysgwr yn dangos yr hyn y gall ei wneud fel unigolyn. Mae’r coleg yn darparu cyfleuster cynllun agored mawr gyda’r dechnoleg ddiweddaraf ynddo sy’n caniatáu ymgymryd ag ystod eang o dasgau cysylltiedig â’r diwydiant.

Caiff y cwrs ei gyflwyno gan staff tra chymwys a phrofiadol gan ddefnyddio cyfleusterau modern. 


Dilyniant a ChyflogaethMae cyfleoedd ar gyfer dilyniant yn cynnwys prentisiaethau neu gymhwyster diploma lefel 2 llawn amser a fydd yn darparu datblygiad pellach a dealltwriaeth o'r diwydiant adeiladu. 


Asesu'r RhaglenDefnyddir amrywiaeth o ddulliau asesu sy'n cynnwys cwestiynau gwybodaeth ysgrifenedig, profion ar-lein a phrofion sgiliau ymarferol. 


Gofynion y RhaglenNid oes gofynion mynediad ffurfiol, fodd bynnag mae gallu ymarferol yn fantais. Mae mynediad yn amodol ar gyfweliad llwyddiannus.


Costau YchwanegolMae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45.00 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol