Enable Accessibility Bar

Diploma Lefel 2 mewn Gwaith Saer ac Asiedydd a NVQ mewn Galwedigaethau Coed

Disgrifiad o'r RhaglenMae’r cwrs hwn yn datblygu sgiliau gosodiad cyntaf ac ail osodiad gwaith saer ynghyd â gweithgareddau cynnal a chadw a defnyddio llif gron.

Mae'n caniatáu i fyfyrwyr ddysgu, datblygu ac ymarfer y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cael gwaith a/neu ddilyn gyrfa mewn gwaith saer neu asiedydd. 

Byddwch yn cwblhau amrywiaeth o dasgau cysylltiedig â gwaith saer sy'n cael eu gwneud yn y diwydiant ac yn defnyddio gwahanol offer llaw ac offer pŵer yn ddiogel.  

Hefyd, bydd unedau egwyddorion adeiladu adeiladau, gwybodaeth a chyfathrebu yn rhoi cyflwyniad i chi i dechnoleg adeiladu.


Nodweddion y RhaglenCynlluniwyd y cwrs hwn i ddatblygu eich sgiliau a gwybodaeth er mwyn eich galluogi i weithio yn y diwydiant yn eich crefft ddewisol. 

Fe’i datblygwyd yn benodol i'w gyflwyno mewn amgylchedd hyfforddi gan ddefnyddio amodau efelychiadol ac mae'r profion wedi eu seilio arnoch chi’ch hun yn dangos i ni’r hyn y gallwch wneud fel unigolyn.  


Caiff y cwrs ei gyflwyno gan staff tra chymwys a phrofiadol mewn cyfleusterau modern. 

Mae gan yr adran ystod eang o offer pŵer Festool a gweithdy peiriannau gyda’r holl gyfarpar angenrheidiol gan gynnwys peiriant CNC.


Dilyniant a ChyflogaethByddwch yn gallu symud ymlaen i raglen brentisiaeth yn amodol ar gyfweliad a bydd hyn yn darparu datblygiad pellach a dealltwriaeth o'r diwydiant adeiladu.


Cynnwys y RhaglenMae'r cwrs hwn yn caniatáu i chi ddysgu, datblygu ac ymarfer y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cael gwaith a/neu ddilyn gyrfa mewn gwaith saer ar safle. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi ymarfer y gweithgareddau hyn yn ein gweithdai pwrpasol, a chael eich addysgu gan ddarlithwyr profiadol, cymwys yn y diwydiant.

Mae’n cwmpasu’r sgiliau canlynol:   

  • Lloriau gosodiad cyntaf
  • Tasgau toi, pob agwedd ar strwythur y to, ac eithrio'r gorchuddion 
  • Fframiau gosodiad cyntaf, codi paredau a gosod grisiau
  • Gweithrediadau ail osodiad fel hongian drysau, gosod cloeon drws, sgyrtinau ac architrafau, ffitio ceginau, gwasanaethau amgáu
  • Gwaith cynnal a chadw gwaith saer, fel newid paen gwydr, newid darn pwdr o ffrâm drws 
  • Gosod a gweithredu llif gron

Asesu'r RhaglenByddwch yn gallu symud ymlaen i raglen brentisiaeth yn amodol ar gyfweliad a bydd hyn yn darparu datblygiad pellach a dealltwriaeth o'r diwydiant adeiladu.


Gofynion y RhaglenDiploma Lefel 1 mewn gwaith Saer ac Asiedydd, a chyfweliad llwyddiannus. Dylech hefyd gael eich cyflogi yn y Diwydiant Adeiladu.