Enable Accessibility Bar
Home page slider - copy

Bwyty Maes y Parc.

Bwyty Maes y Parc yw bwyty hyfforddi proffesiynol campws Aberteifi lle rydym yn ymfalchïo mewn creu amgylchedd cynnes a chroesawgar ar gyfer ein gwesteion o’r gymuned. Mae’r bwyty yn helpu myfyrwyr i ddatblygu ystod o sgiliau cyflogadwyedd, sy’n eu paratoi ar gyfer y byd gwaith. Cynigia’r bwyty ystod amrywiol o fwydlenni i'r cyhoedd dros y flwyddyn academaidd.

Mae’r bwyty ar agor amser cinio rhwng 12-2 ar ddydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Iau. Ynghyd â’r gwasanaeth amser cinio, rydym yn cynnal ystod o nosweithiau â thema ar hyd y flwyddyn. Mae ein myfyrwyr wedi ennill gwobrau am eu sgiliau coginio a gwasanaeth bwyd gan gystadlu ar lefelau lleol a chenedlaethol.

Mae gan ein bwyty berthnasau ardderchog gyda chyflogwyr lleol ac mae gweithio mewn partneriaeth yn helpu i wella’r sgiliau a’r profiad a gynigiwn i’n dysgwyr. Bydd Staff a Myfyrwyr wrth eu bodd yn eich croesawu i Fwyty Maes y Parc.

Ffoto: Lily Philips

ARCHEBWCH FWRDD.

I gael diweddariad am y fwydlen ginio fisol ac i archebu bwrdd, cysylltwch â'r Dderbynfa.

FFON

01239 612032

Bwyty Maes y Parc, Coleg Ceredigion, Cardigan, SA43 1AB