Enable Accessibility Bar
YSBRYDOLI DYSGWYR
Diwrnod Agored Rhithwir
Gwybodaeth am Gefnogi Dysgwyr
Cyflwyniadau’r Cyfadrannau
Sesiwn Holi ac Ateb Fyw
0
MIS MEHEFIN
0pm
AMSER DECHRAU
0
CYFADRANNAU
Slider

Mae Diwrnod Agored yn ffordd ddelfrydol i brofi sut beth yw astudio yng Ngholeg Ceredigion.

Mae’n rhaid i chi aros gartref, ond nid yw hynny’n golygu bod  rhaid i chi ohirio eich dyfodol hefyd. Rydyn ni wedi symud ein Diwrnod Agored ar-lein er mwyn i chi allu darganfod y cyfleoedd sy'n aros amdanoch chi yng Ngholeg Ceredigion o hyd.

Croeso gan ein Pennaeth

Dr Andrew Cornish, Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion

Meysydd Cwricwlwm

Cerbydau Modur

Busnes, Cyllid a Gwasanaethau Cyhoeddus

Adeiladu

Celfyddydau Creadigol

Dylunio, Gwneud ac Adfer Dodrefn

Addysg Gyffredinol

Gwallt a Harddwch

Iechyd, Gofal a Datblygiad Plentyn

Addysg Uwch a Mynediad i Addysg Uwch

Lletygarwch ac Arlwyo

Tgch a Chyfryngau

Astudiaethau ar Dir

Chwaraeon, Hamdden a Thwristiaeth

Mynediad Galwedigaethol

Cefnogi Dysgwyr

Campysau

Parth Rhieni