Enable Accessibility Bar

Dwyieithrwydd.

Wrth i'r coleg baratoi ei fyfyrwyr ar gyfer gweithle’r dyfodol yng Nghymru a thu hwnt, byddwch yn profi amgylchedd dysgu dwyieithog.  Cewch eich annog a’ch cefnogi i gynnal a gwella eich sgiliau Cymraeg o fewn eich rhaglen ddysgu ac yn ystod eich lleoliadau gwaith fel rhan o ddatblygiad eich cyflogadwyedd.

Yn ogystal, bydd llawer o gyfleoedd i roi eich sgiliau Cymraeg ar waith yn ystod gweithgareddau cymdeithasol a drefnir yn rheolaidd ar bob campws, sy’n dathlu ein hunaniaeth Gymreig ac amrywiaeth ddiwylliannol y coleg. Hefyd, gallwch gymryd rhan mewn ymweliadau a digwyddiadau er mwyn profi’r defnydd o’r Gymraeg mewn amrywiol gyd-destunau yn ein cymunedau lleol.