Academi Steil.

Mae Academi Steil yn cynnig amgylchedd weithio realistig sy'n rhoi profiad ymarferol i'r myfyrwyr. O dan arweiniad ein staff cymwys a phrofiadol, mae'r myfyrwyr yn rhoi eu sgiliau ymarferol ar waith ac yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau am brisiau cystadleuol.

Ffoniwch 01239 622300 i drefnu apwyntiad!

Cliciwch yma am restr o'n gwasanaethau a'r prisiau

Cliciwch yma am fwy o fanylion ynglyn â'r cyrsiau a gynigir ym maes Trin Gwallt a Therapi Harddwch:

Cyrsiau Trin Gwallt a Therapi Harddwch yng Ngholeg Ceredigion

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB