Enable Accessibility Bar

Cefnogi Partneriaethau Busnes.

Gydag enw da am ein gwaith gyda busnes, rydym yn darparu ystod o wasanaethau arbenigol i gefnogi eich anghenion busnes. Gan weithio gyda chyflogwyr, mae gennym hanes da sylweddol o gyflwyno hyfforddiant arloesol a chefnogaeth mewn cydweithrediad a diwydiant preifat a'r sector cyhoeddus.

 
Cefnogi Partneriaethau Busnes

O hyfforddiant gydag achrediad proffesiynol a chyrsiau hyfforddi pwrpasol i gyngor a chefnoga­eth busnes, rydym yn gallu cefnogi datblygiad sgiliau yn eich sefydliad er mwyn helpu eich pobl a'ch busnes i ffynnu.

Rydym yn cynnig cyrsiau a hyfforddiant mewn ystod eang o feysydd pwnc a gan ein bod wedi ein lleoli yng nghanol De Orllewin Cymru, rydym mewn sefyllfa strategol i allu cynnig cefnogaeth i'r sector cyhoeddus, preifat a'r trydydd sector ar draws y rhanbarth a thu hwnt.

CYMORTH I FUSNESAU:

CYNLLUN PUM CAM I HELPU

EICH BUSNES I DYFU!

Datblygu'r Gweithlu ar Gyfer Eich Sefydliad

Mae datblygu a gwella sgiliau eich gweithlu yn all­weddol i dwf busnes.

Rydym mewn sefyllfa berffaith i gyflwyno rhaglenni hyfforddiant i staff o bob gallu, gan gynnig i'ch busnes yr enillion gorau posibl ar fuddsoddiad.

Rydym yn gallu darparu dadansoddiad anghenion hyfforddiant yn rhad ac am ddim i'ch helpu i ddif­finio eich gofynion hyfforddiant er mwyn datblygu'r strategaeth hyfforddiant sy'n iawn ar gyfer eich gweithwyr a'ch busnes chi.

Cyllid a Chymorth

Os oes angen cymorth ychwanegol arnoch, mae yna nifer o fentrau rydym yn gallu rhoi cyngor yn eu cylch.

Ydych Chi am Wybod Mwy?

Cysylltwch a ni heddiw i wybod mwy am sut gallwn ni gefnogi eich busnes.